Ing. Michal Habart

Narodil jsem se před 45 lety. Jsem absolventem gymnázia a následně VŠE v Praze, obor NHPL. Od roku 1989 do roku 2000 jsem působil v různých funkcích v bankovnictví a zároveň jsem byl členem několika představenstev a dozorčích rad českých akciových společností. Od roku 2000 – 2006 jsem soukromě podnikal.

Členem ODS jsem od roku 2000. V období 2002-2006 jsem byl členem zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty a zároveň jsem předsedal finančnímu výboru.

V období 2006-2010 jsem v téže MČ vykonával funkci starosty.

K mým koníčkům patří zejména sport a to v jakékoliv podobě, ať už aktivní, či pasivní, četba literatury faktu a ekonomických publikací.

Jsem již přes dvacet let šťastně ženatý s manželkou Lenkou a máme spolu 15-ti letou dceru Kristýnu.

Webdesign: Lukáš Hrubý ODS Kolovraty | Admin