Ing. Jan Svátek

Narodil jsem se v Praze na Malé Straně před 46 lety. Vystudoval jsem Elektrotechnickou fakultu ČVUT, oboru jsem se však příliš dlouho nevěnoval. Již 16 let podnikám společně s manželkou v cestovním ruchu v oboru ubytování v Praze. Mezitím jsem si vyzkoušel řídit časopisecké vydavatelství a provozovat dvě zděděné restaurace.  Do Kolovrat jsem se přistěhoval v roce 1994.

V současné době se hlavně věnuji práci zastupitele na magistrátu hlavního města Prahy a všem funkcím a činnostem, které členství v zastupitelstvu přináší. Pracuji v aparátu náměstka primátora Ing. Pavla Klegy, který má v kompetenci správu majetku. Také mi byla svěřena zodpovědnost při péči o některé společnosti, v kterých má hlavní město majetkovou účast. 

Ve volném čase je pro mě největším zájmem moje rodina. S manželkou Hanou máme dva syny, osmiletý Ota se v září vypravil do druhé třídy a patnáctiletý Jan nastoupil do kvarty osmiletého gymnázia. Vedle rodiny se i ve volném čase věnuji politice a snažím se neustále se vzdělávat. Dalším velkým zájmem jsou pro mě informační technologie a jejich užití v multimédiích. Čtu, poslouchám hudbu, cvičím na bicí, aktivně běhám a jezdím na kole. Jsem nositelem zlaté Janského plakety jako dobrovolný dárce krve.

Webdesign: Lukáš Hrubý ODS Kolovraty | Admin