Program

VOLEBNÍ PROGRAM 2018

 

SPRÁVA A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

CHCEME STAROSTU, RADU I ZASTUPITELSTVO RESPEKTUJÍCÍ DEMOKRATICKÉ PRINCIPY

OBNOVÍME PERSONÁLNÍ STABILITU ZAMĚSTNANCŮ ÚŘADU, KTERÁ JE ZÁKLADEM FUNGUJÍCÍ SPRÁVY

ZAJISTÍME TRANSPARENTNÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

UMOŽNÍME DISKUSI O VĚCECH VEŘEJNÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE A NA PRAVIDELNÝCH SETKÁNÍCH S OBČANY

 

ROZVOJ ÚZEMÍ A INFRASTRUKTURY KOLOVRAT A LIPAN

CHCEME, ABY KOLOVRATY A LIPANY BYLY SKUTEČNÝM DOMOVEM PRO VŠECHNY OBČANY

OBNOVÍME PŘIROZENÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A OBECNÍ INFRASTRUKTURY V SOULADU S VESNICKÝM CHARAKTEREM STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY

ZAJISTÍME KOORDINACI STAVEB INFRASTRUKTURY OBCE S FINANCOVÁNÍM ZE STRANY MAGISTRÁTU A OSTATNÍCH POSKYTOVATELŮ DOTACÍ

PROSADÍME VYŠŠÍ INVESTICE DO OPRAV ULIC A CHODNÍKŮ

 

ŠKOLSTVÍ, DĚTI A MLÁDEŽ, SENIOŘI, KULTURA, SPORT, SPOLKY

CHCEME ŠKOLKU, ŠKOLU I JEJÍ DRUHÝ STUPEŇ ODPOVÍDAJÍCÍ PŘIROZENÉMU ROZVOJI OBCE

ZAJISTÍME VYŠŠÍ PODPORU TĚM, KTEŘÍ SE STARAJÍ O AKTIVNÍ VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ, MLÁDEŽE I SENIORŮ

PROSADÍME NOVÝ, VĚTŠÍ A KVALITNĚJŠÍ DOMOV SENIORŮ

OBNOVÍME STABILNÍ A PŘEDVÍDATELNÝ SYSTÉM GRANTŮ PRO SPOLKY, SPORT A KULTURU

 

PŘÍRODA, KRAJINA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ, ČISTOTA

CHCEME DOPLNIT, PROPOJIT A POZEMKOVĚ VYŘEŠIT VYCHÁZKOVÉ OKRUHY A DŮSLEDNĚ ZACHOVÁVAT JEJICH PŘÍRODNÍ CHARAKTER

ZABRÁNÍME NEVRATNÉMU ZNIČENÍ KRAJINY A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ZAVÁŽKAMI A NEÚČINNÝMI VALY

PROSADÍME ROZVOJ PARKŮ DO BLÍZKOSTI OBCE NIKOLIV K DÁLNICI

OBNOVÍME KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ ÚDRŽBU ZELENĚ, PARKŮ, HŘIŠŤ A KOMUNIKACÍ V OBCI

 

DOPRAVA A BEZPEČNOST

CHCEME PROSADIT ÚČINNÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ K ODHLUČNĚNÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU PŘEDEVŠÍM U PLÁNOVANÉHO MOSTU A TUNELU NA VYSOKÉ A MÚK LIPANY

ZREALIZUJEME BEZPEČNÉ PĚŠÍ PROPOJENÍ KOLOVRAT A LIPAN

ZAJISTÍME DŮSLEDNOU KONTROLU VLASTNÍ STAVBY PRAŽSKÉHO OKRUHU, ABY CO NEJMÉNĚ OMEZOVALA OBČANY

ZACHOVÁME PODPORU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

PROSADÍME ČASTĚJŠÍ KONTROLY RYCHLOSTI STÁTNÍ POLICIÍ NA VYBRANÝCH KOMUNIKACÍCH A ZVIDITELNÍME MĚSTSKÉ STRÁŽNÍKY V ULICÍCH

 

Webdesign: Lukáš Hrubý ODS Kolovraty | Admin