Kdo jsme

Mgr. Pavel Ondroušek

Jmenuji se Pavel Ondroušek a je mi 50 let. Pocházím ze střední Moravy a do Prahy jsem se přestěhoval před 27 lety. Většinu pracovního života jsem strávil jako manažer v mezinárodních obchodních a logistických společnostech. S manželkou bydlím v Kolovratech 21 let, máme tři děti. Většinu volného času věnuji své rodině a zbývající čas se pak snažím rozdělit mezi běhání, cvičení, saunu a čtení knížek.
V zastupitelstvu naší MČ pracuji dvanáctým rokem. V posledních čtyřech letech jsem podporoval všechna řešení a rozhodnutí, která jsem považoval na správná a užitečná pro dobrý život v naší MČ, naopak proti nesmyslným a škodlivým jsem vystupoval. Snažil jsem se, aby při jednáních našeho zastupitelstva o všech důležitých věcech byly slyšet hlasy všech zastupitelů, aby se každý mohl svobodně vyjádřit. Diskusi a společné projednávání důležitých otázek považuji za zásadní. Vždyť jen společně se dá obvykle dojít k tomu nejlepšímu možnému řešení. Popírání principů demokracie, nerespektování práva zastupitelů na vyjádření svého názoru, přesvědčení některých zastupitelů a vedení MČ o tom, že jediným správným názorem je právě ten jejich bez ohledu na objektivní skutečnosti – to vše jsou důvody, proč i letos kandiduji do zastupitelstva. Budu prosazovat to, aby řízení MČ a správa věcí veřejných byla vyvážená, aby v zastupitelstvu vládl konstruktivní a spolupracující duch, aby rozhodnutí byla přijímána zodpovědně, aby se nezapomínalo na zdravý rozum

 

Ing. Karel Čvančara

Je mi 54 let, v Kolovratech bydlím 19 let. Vystudoval jsem Chemicko-technologickou Univerzitu v Pardubicích, dále University Of Oslo a McIntire International Banking School, University of Virginia Graduate Banking Study. V současnosti pracuji ve firmě, která se zabývá finančním poradenstvím jako finanční analitik. V zastupitelstvu obce jsem působil od roku 2006 zároveň jako zástupce starosty, v druhém volebním období jsem byl členem finančním výboru. V příštím volebním období bych se rád účastnil činnosti ve prospěch obce v kontrolním či finančním výboru. Aktivně se chci zapojit do organizace volnočasovým aktivitám mládeže. Mezi mé koníčky patří sport (sjezdové lyže, běžky, volejbal, vysokohorská turistika) a hudba.

 

Ing. Jan Kolář

Je mi 48 let, narodil jsem se v Praze. V Lipanech bydlím 30 let. Vystudoval jsem ČVUT , Stavební fakultu, obor Geodézie a kartografie.

Pracuji jako geodet a jednatel v soukromé geodetické kanceláři. Jsem ženatý, s manželkou Ivanou máme 3 syny. V případě zvolení do zastupitelstva bych se chtěl podílet na racionálním plánování obecní infrastruktury a na řešení starých i nově vzniklých pozemkových problémů. Chtěl bych se zasadit o zvýšení průhlednosti rozhodování místní samosprávy zejména s ohledem na účelnost vynakládání obecních prostředků.  Poslední 4 roky jsem byl zastupitelem městské části a členem stavební komise. Pokoušel jsem se v rámci svých omezených možností o racionální řešení nových projektů zejména s ohledem na udržitelné financování a údržbu v následujících letech. V zastupitelstvu jsem se neúspěšně pokusil prosadit transparentnost rozhodování svým návrhem na dnes již zcela běžné zveřejňování zápisů z jednání výborů a komisí. Více než 10 let jsem trénoval fotbal v Sokole Kolovraty, nyní jsem vedoucím družstva starších žáků. Spolupodílel jsem na rekonstrukci rozpadající se budovy šaten Sokola a na výstavbě nové klubovny v areálu Sokola. Angažuji se v Okrašlovacím spolku lipanském, který pořádá kulturní a společenské akce v Lipanech a pravidelné brigády ke zlepšení životního prostředí. Mnoho volného času mi nezbývá, pokouším se ho věnovat rodině.

 

Radana Šímová

Je mi 62 let. Vystudovala jsem střední ekonomickou školu a následně specializační nástavbu automatizované systémy řízení (ASŘ) – obor síťová analýza. Po škole jsem pracovala na generálním ředitelství AŽD jako plánovač výroby, později ve správě a hospodaření s majetkem firmy. Tyto zkušenosti jsem využila po nástupu do funkce tajemníka zdejšího úřadu. Jako tajemník jsem působila nepřetržitě od roku 1991 do roku 2016. Nyní jsem rok v důchodu. Do Kolovrat jsem se přistěhovala s rodinou v roce 1980, v té době se dvěma dětmi. Dvouletou Martou a téměř ročním Františkem. Oba lze považovat za kolovratské rodáky. V současné době jsem babičkou pěti vnoučat. Dcera Marta nyní bydlí v Třemošné u Plzně, syn v pražských Strašnicích. Celá rodina se často schází právě zde, v Kolovratech. Stále ráda čtu, mám ráda veškeré kulturní aktivity. Dříve jsem se věnovala i různým sportům, ale ze zdravotních důvodů jsem již jen tuzemskou turistkou, občas i zahraniční, kdy vyrazím za poznáním. Jsem aktivní členkou mnoha spolků (na bázi dobrovolnictví). Těší mne, a jsem na to hrdá, že mohu, pokud je třeba, být 100 % „hlídací babičkou“. V případě zvolení bych upřednostnila oblast kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, sociální a spolkovou činnost, nebráním se angažování ani v dalších oblastech veřejné správy, neboť mi rozhodně nejsou cizí.

 

Miroslav Procházka

 Narodil jsem se v r. 1957 v Praze, kde jsem také absolvoval základní školu se sportovním zaměřením a střední ekonomickou školu, dnes Obchodní akademii dr. E. Beneše. Od svých 15 let jsem se intenzivně věnoval lehké atletice v Bohemians Praha a měl jsem čest representovat ČSSR v běhu na 400m. Do Lipan jsem se společně s manželkou Hanou, syny Jiřím a Ondřejem přistěhoval v r. 2000. V Lipanech se narodily před sedmi lety vnučky Viktorie a Michaela, které jsou zapojeny do vzdělání v Kolovratech. Rekonstruoval jsem jeden z lipanských statků a přenesl do obce i sídlo své firmy. Podnikám výhradně v energetického sektoru. Od r. 1992 zastupuji v Čechách a na Slovensku globální producenty izolovaných elektrických sítí 0,4 – 140 kV. Od r. 2004 jsem v Lipanech aktivní i v místní občanské pospolitosti. Jsem jedním ze signatářů dohody s ŘSD o úpravách dálničního obchvatu 511. Společně s částí místní komunity aktivně působím v Okrašlovacím spolku lipanském, který jsem zakládal. Spolek obnovil v Lipanech tradiční společenské akce, vyhlásili jsme lipanské decennium směřující k oslavě 700let historie obce. Intenzivně se ve spolku věnujeme aktivitám pro děti. Kandiduji do svého druhého volebního období, které bych rád věnoval především zásadní a systémové změně rozvoje a údržby zeleně i ostatního obecního majetku. Trvale se zasazuji o umírněný rozvoj obce založený na co nejširší shodě místní komunity. Jsem zastáncem minimalizace vlivu státu do života občanů České republiky.

 

Martin Šusta

Narodil jsem se v roce 1967 v Turnově, ale celý život žiji v Praze. Po gymnáziu jsem vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a učil 5 let na gymnáziu. Do Kolovrat jsme se s mou ženou přestěhovali před 15 lety, narodily se nám zde 2 dcery. Posledních 13 let pracuji jako manažer ve firmě 2N TELEKOMUNIKACE, která je předním světovým výrobcem dveřních a výtahových komunikátorů. Se svým týmem jsem zodpovědný za informační řešení, která pomáhají při řízení a růstu velké společnosti. V zastupitelstvu MČ Kolovraty jsem nyní působil 4 roky a rád bych své zkušenosti využil i v dalším období – především na poli financí a správy majetku.
Jako certifikovaný instruktor lyžování jsem byl čtyřikrát s kolovratskými dětmi na školním kurzu. Za místní Sokol jsem odehrál 9 let své fotbalové kariéry.

 

Ing. Milan Zolich

 Je mi 63 let, v Kolovratech bydlím již 22 let. Jsem absolventem vojenské technické školy a postgraduálně jsem vystudoval sociologii psychologii. V současnosti vedu útvar interního auditu na Ministerstvu spravedlnosti, zabývám se procesními analýzami, řídícími a kontrolními systémy. Žiji v domácnosti se synem Radkem, který studuje na Přírodovědné fakultě University Karlovy a je to potápěč záchranář. Ve volném čase se věnuji ekonomii v Sokolu Kolovraty a ICT. Jako člen zastupitelstva bych se chtěl zapojit do práce kontrolního výboru.

 

 

Martin Pecka

Je mi 48 let. Vystudoval jsem všeobecné gymnázium ukončené maturitou. Pracuji v personalistice. Má manželka je v současné době na mateřské dovolené. Vychováváme dvouletého chlapce. V případě zvolení do zastupitelstva mám zájem zapojit se do aktivit týkajících se životního prostředí.

 

 

Bc. Zdeněk Kučera, MBA

Je mi 39 let. Pracuji u Městské policie hl. města Prahy, kde vedu skupinu Veřejných zakázek. Jsem ženatý a mám dvě děti. Mé profesní zaměření jsou veřejné zakázky, mohl bych být nápomocný při realizaci a případné kontrole zadávacích řízení. ve volném čase se věnuji rekreačnímu běhu a cyklistice.

 

Martin Jech

 Je mi 21 a mám ukončené středoškolské vzdělání. Nyní studuji na podnikohospodářské fakultě VŠE. Jsem svobodný a bezdětný. Ve volném čase se spolu s přítelkyní věnuji CrossFitu, házené, volejbalu a lyžování. V případě zvolení do zastupitelstva bych se rád věnoval podpoře rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže (včetně spolků založených za tímto účelem) a grantové činnosti.

 

 

Ing. Jaroslav Břečka

Doyen naší kandidátky s vysokoškolským vzděláním. Je zakládající člen ODS v Kolovratech. Prošel několik volebních období v zastupitelstvu MČ v různých funkcích, jako místostarosta, vedoucí stavební komise se zaměřením na vývoj územního plánu a novou výstavbu v MČ. Mé znalosti a zkušenosti jsou z mnoha oblastí komunální politiky, jsem vždy připraven být nápomocen radou.

 

 

Ing. Zbyněk Hladký

Jmenuji se Zbyněk Hladký, je mi 46let. Vystudoval jsem Vysokou školu chemicko-tecnologickou. V oboru jsem pracoval 13 let, v současnosti jsem zaměstnancem menší renomované firmy, která podniká v oblasti stavebnictví. Jsem ženatý a mám tři děti, syny 17, 15let a dceru 13 let. K mým zájmům patří především sport a práce se dřevem. Mým koníčkem je však mé současné zaměstnání. Aktivně pracuji ve zdejším fotbalovém klubu Sokol. Svůj přínos vidím v oblasti občanských sportovních aktivit a rád se zapojím do řešení dopravní situace v naší obci. Jsem stálým voličem ODS a velmi si vážím práce, která se v minulosti za vedení této strany v obci udělala. Škoda jen, že někteří mají krátkou paměť a na všechno to co se udělalo, už zapomněli. Mým přáním je, aby přišlo k volbám co nejvíce lidí, kterým není dění v obci lhostejné a volili dle svého nejlepšího uvážení.

 

 

Bc. Iveta Hrubá

Je mi 48 let, jsem vdaná, s manželem Pavlem máme tři dospělé syny Lukáše, Matěje a Pavla. Vystudovala jsem na vysoké škole ekonomický obor Účetnictví a finanční řízení. Pracuji v oblasti nemovitostí a účetnictví, jsem jednatelka společnosti. Volný čas trávím zahradničením, četbou, procházkami se psy či na fotbale. Zkušenosti zastupitele již mám, na starost jsem měla grantovou oblast a občanské záležitosti v obci. Znalosti mám i s působením zájmových spolků, pořádáním charitativních akcí či propagací kolovratského života ve sdělovacích prostředcích.

 

 

Magda Ratajová

Je mi 66 let, v současné době jsem již v důchodu. Do Kolovrat jsem se přistěhovala v roce 1998 a jsem zde velmi spokojená. Po ukončení studia jsem dlouhodobě pracovala v dětském vysílání Československé televize. V roce 1990 jsem byla zvolena starostkou MČ Praha Štěrboholy.
Svůj přínos pro obec zhledávám v organizaci volnočasových aktivit oblasti kultury a sociálních věcí. Podělím se o zkušenosti s řízením obce.

 

Webdesign: Lukáš Hrubý ODS Kolovraty | Admin