Aktuality

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2019

Krásné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku 2019 Vám přejí členové ODS Kolovraty a Nezávislí pro Kolovraty a Lipany.

18. prosince 2018

Přání ODS Praha

17. prosince 2018

Výsledky komunálních voleb 2018

Volební účast v Kolovratech a Lipanech: 63,24%, ODS volilo 20% voličů.

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA: 3 mandáty
NAŠE KOLOVRATY: 10 mandátů
SOUSEDÉ 2014: 2 mandáty
TOP 09: 0 mandátů

Do Zastupitelstva MČ Praha Kolovraty zasednou po volbách 3 kandidáti ODS a Nezávislých pro Kolovraty a Lipany. V tomto volebním období nás bude zastupovat Jan Kolář, Karel Čvančara a Radana Šímová.

08. listopadu 2018

Najdete nás na Facebooku.

https://www.facebook.com/ODSKolovraty2018/

Vzhledem k vývoji světa kolem nás, medií a mediálního světa, je prezentace politické strany na webových stránkách poněkud zastaralou technologií. Vše důležité a hlavně aktuální se dá najít na Facebooku.  Proto jsme i my, v souladu s dobou, přenesli aktuální prezentaci na Facebook.

Neváhejte a klikejte.

08. září 2018

Komunální volby 2018 se blíží.

V pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018.

Přijďte prosím podpořit kandidátku ODS a Nezávislých pro Kolovraty a Lipany.

Vážení spoluobčané,

již po sedmé před vás předstupujeme s nabídkou kandidátky do zastupitelstva naší městské části a s nabídkou programu, který budeme realizovat, když získáme vaši důvěru.

Letošní volby jsou jiné

V letošních volbách můžete vybírat ze čtyř kandidátek, z toho dvě jsou kandidátkami politických stran zastoupených i v zastupitelstvu Prahy. Letos také poprvé vznikne Rada městské části. Na naší kandidátce jsou kandidáti, kteří reprezentují všechny skupiny vás, našich spoluobčanů. I naše kandidátka je jiná – je to kandidátka ODS s velmi výrazným zastoupením nestraníků, nezávisle smýšlejících občanů. Na společnou kandidátku nás přivedlo přesvědčení, že rozhodování, které významně ovlivní náš život a naši Městskou část, nemůže být založené na názorech velmi úzké skupiny lidí.

Lze to dělat lépe

Myslíme si, že důležitá rozhodnutí, která ovlivní život obce na mnoho dalších let, by měla být založena na široké shodě. Současně by taková rozhodnutí měla vycházet z diskuse, která umožní porovnat různé názory a argumenty. Proto chceme, aby složení výborů a komisí zastupitelstva takovou diskusi umožnilo. V končícím volebním období byl členem Finančního výboru jediný zastupitel, členy Kontrolního výboru pouze zastupitelé koalice! Stejně tak Kolovratský zpravodaj by měl podporovat pluralitu názorů. Považujeme za správné, aby web městské části obsahoval dostatečně podrobné zápisy z jednání zastupitelstva a aby obsahoval nyní nedostupné zápisy z jednání komisí a výborů. Tak tomu je v jiných městských částech, ale ne u nás. Za důležité také považujeme stabilizaci Úřadu městské části, ze kterého během uplynulého volebního období postupně odešla většina dlouholetých zaměstnanců.

Co je naším cílem?

Chceme v nově vzniklé Radě obce mít takové zastoupení, abychom měli vliv na její rozhodování. Chceme do vedení naší obce vrátit rozvahu a také nabídnout spolupráci všem, kteří ctí pravidla zastupitelské demokracie a obyčejnou lidskou slušnost. I proto se na naší kandidátce sešli čtyři zastupitelé, kteří v minulém volebním období kandidovali na třech různých kandidátkách.

Více než polovina z nás v zastupitelstvu již působila, někteří pracovali i několik období. Řada z nás rozhodovala i ve vedení městské části. Kandidátka ODS a nezávislých tak má ze všech kandidátek letošních voleb nejvíce kandidátů se zkušeností se správou obce.

Chceme spolupracovat se sousedními obcemi. Věříme, že výsledek celopražských voleb umožní znovu nastartovat rozvoj Prahy i naší městské části. Chceme na takovém rozvoji spolupracovat.

Zodpovědnosti se nebojíme. Věříme, že naše nabídka vás osloví a že nám dáte svůj hlas.

Děkujeme vám.

 

19. srpna 2018
Webdesign: Lukáš Hrubý ODS Kolovraty | Admin